Follow us: Youtube Android App
Somersby Nepal
चुट्किला

गोरो बनाउने क्रिम ..... [ Jan 21, 2016 ]

बच्चा (पसलेसंग)    : अंकल ! गोरो बनाउने क्रिम छ ? पसले                   : छ बाबु |…