Follow us: Youtube Android App
Somersby Nepal
Folk Song

[ Nov 21, 2014 ] Driver Dai Ghumti Ghumtima, Mod Modma Bachau Hai ...

बोल :    ड्राइभर दाई, घुम्ती घुम्तीमा, मोड मोडमा बचाऊ..... शब्द :    बेद कुमारी न्यौपाने, संगीत :  रामचन्द्र काफ्ले, स्वर :